PE register

Steeds meer branches hechten er waarde aan dat beroepsbeoefenaars over aantoonbare actuele bekwaamheden beschikken. Dan gaat het bijhouden van je vak een rol van betekenis spelen. Brancheburo is specialist in het beheer van registers voor permanente educatie én kent de mogelijkheden van de software van PE-online als geen ander.

Publicatie

Het opstellen van registratienormen is een belangrijk proces. Normen worden gezien als een maatstaf voor de beroepsgroep. Dat maakt het essentieel dat ze voor de beroepsbeoefenaar begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. Bij het opzetten van een register komt meer kijken dan alleen het opstellen van registratienormen. Wat zijn de spelregels voor handhaving van de normen? Welke bij- en nascholing is relevant? Hoe gaat registratie in zijn werk? Brancheburo kan putten uit meer dan tien jaar ervaring om praktische werkbare oplossingen aan te bieden.

Onze diensten:

  • Opstellen registratienormen en bijbehorende reglementen zoals registratie- en accreditatiereglement
  • Begeleiden bij implementatie van software
  • Begeleiden registratiecommissie
  • Dagelijks beheer register

Onze ervaringen: