Steeds meer branches hechten er waarde aan dat beroepsbeoefenaars over aantoonbare actuele bekwaamheden beschikken. Dan gaat het bijhouden van je vak een rol van betekenis spelen. Brancheburo is gepokt en gemazeld in het beheer van registers voor permanente educatie én kent de de mogelijkheden van de software van PE-online als geen ander.

Publicatie

Het opstellen van registratienormen is een belangrijk proces. Normen worden gezien als een maatstaf voor de beroepsgroep. Dat maakt het essentieel dat ze voor de beroepsbeoefenaar begrijpelijk zijn en aanvaardbaar. Bij het opzetten van een register komt meer kijken dan alleen het opstellen van normen. Wat zijn de spelregels voor handhaving van de normen? Welke bij- en nascholing is relevant? Hoe gaat registratie in zijn werk? Brancheburo heeft al meerdere registers opgezet en kan u helpen.

Onze diensten:

  • Opstellen registratienormen en bijbehorende reglementen zoals registratie- en accreditatiereglement
  • Opzetten registratiecommissie en bijbehorende reglementen
  • Begeleiding bij implementatie van software
  • Opzetten secretariaat
  • Beheer register

Onze klanten: