Bekijk LinkedIn

Het verhaal van Brancheburo begint bij Camiel Versluis die in 2011 naast zijn werk als keurmerkbeheerder een adviesbureau start onder de naam CCC Concept. Bedreven in het opzetten en beheer van keurmerken, productstandaarden en persoonscertificaten, start hij met het opzetten van de kwalificatie Inspecteur CAO Uitzendkrachten. Wat volgt zijn productstandaarden voor boomveiligheidscontrole en verschillende registers voor permanente educatie in de medische- en welzijnssector.

Meer dan eens zit Camiel met bestuurders van beroepsorganisaties aan tafel en merkt dat er geen schaarste is aan mensen die secretarieel kunnen ondersteunen, maar dat er des te meer behoefte is aan mensen die voldoende kennis hebben om op strategisch en operationeel niveau actief mee te kunnen denken én die initiatiefrijk genoeg zijn om een bestuur echt te ontzorgen. Zo is 8 jaar later Brancheburo tot leven gekomen.

We hebben niet de ambitie om te concurreren met andere branchebureaus. We zijn liever complementair. We focussen op PE-registers, certificering en verenigingsmanagement. Daar willen we graag om herkend en erkend worden. We werken graag samen met andere secretariaatsbureaus, congresbureaus en communicatiebureaus die daar hun hart hebben liggen.