Over ons

Bekijk LinkedIn

Meer dan eens zit Versluis met bestuurders van beroepsorganisaties aan tafel en merkt dat er géén schaarste is aan mensen die secretarieel kunnen ondersteunen, maar dat er des te meer behoefte is aan mensen die voldoende kennis hebben om op strategisch en operationeel niveau actief mee te kunnen denken én die initiatiefrijk genoeg zijn om een bestuur echt te ontzorgen.

Het verhaal van Brancheburo begint in 2011. Bedreven in het opzetten en beheer van keurmerken, productstandaarden en persoonscertificaten, start hij zijn eerste opdracht met het opzetten van een vakdiploma ‘Inspecteur CAO Uitzendkrachten’ voor de SNCU. Wat volgt zijn productstandaarden voor boomveiligheidscontrole en verschillende registers voor permanente educatie in de medische- en welzijnssector.

Brancheburo focust zich op PE-registers, certificering en verenigingsmanagement. Daar wil Brancheburo om herkend en erkend worden. Brancheburo werkt graag samen met andere secretariaatsbureaus, congresbureaus en communicatiebureaus die daar hun hart hebben liggen.